Showing all 3 results

BƠM BÙN - BƠM THẢI XỈ (SLURRY PUMP)

Bơm Bùn Di Động / Bơm bùn khí nén

BƠM BÙN - BƠM THẢI XỈ (SLURRY PUMP)

Bơm Ly Tâm Trục Ngang

BƠM BÙN - BƠM THẢI XỈ (SLURRY PUMP)

Bơm Trục Đứng