FORGOT YOUR DETAILS?

BDE Cartridge

Item Designation BDE
1. Cartridge
BDE 200 X 2 W 0.0 01299653
BDE 400 X 2 W 0.0 01299654
BDE 1000 X 2 W 0.0 01299655
2. Bottom section
Bottom section E BDE G 1.0 (G 1”) 01301705
Bottom section E BDE N 1.0 (NPT 1”) 01301703
Bottom section E BDE N 2.0 (NPT 2”) 01301704
Bottom section E BDE M 1.0 (M42x2) 01305475
Bottom section E BDE S 1.0 (Slip Fit 1”) 01305476
Bottom section E BDE F 1.0 (Flange) 01305477
Bottom section E BDE G 1.0 /-RV0.003) (G 1”) 01301708
Bottom section E BDE N 1.0 /-RV0.003) (NPT 1”) 01301706
Bottom section E BDE N 2.0 /-RV0.003) (NPT 2”) 01301707
Bottom section E BDE M 1.0 /-RV0.003) (M42x2) 01305478
Bottom section E BDE S 1.0 /-RV0.003) (Slip Fit 1”) 01305479
Bottom section E BDE F 1.0 /-RV0.003) (Flange) 01305480
Bottom section E BDE G 1.0 /-RV0.02) (G 1”) 01305481
Bottom section E BDE N 1.0 /-RV0.02) (NPT 1”) 01305482
Bottom section E BDE N 2.0 /-RV0.02) (NPT 2”) 01305483
Bottom section E BDE M 1.0 /-RV0.02) (M42x2) 01305484
Bottom section E BDE S 1.0 /-RV0.02) (Slip Fit 1”) 01305485
Bottom section E BDE F 1.0 /-RV0.02) (Flange) 01305486

Catalogue

BDE_E_7.407.1.E0_04.12

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BDE Cartridge”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP