Trục Bơm

Trục bơm tuần hoàn, bơm ngưng nhà máy điện

Vật liệu : SS316, SS420